Bafa Gölü, Aydın ve Muğla il sınırları içinde, Menderes Deltası’nın güneydoğusunda yer alan, Ege Bölgesi’nin en büyük doğal gölüdür. Kuzey kısmı Aydın, güney kısmı ise Muğla sınırları içinde kalan Beşparmak Dağları’nın (eski adıyla Latmos Dağı) güneybatısındadır.

Bafa Gölü coğrafi zenginliği, tarihi ve arkeolojik değerleri açısından dünya çapında büyük öneme sahiptir.

Amacımız, Türkiye’nin en önemli tabiat parklarından biri olan Bafa Gölü ve çevresinin söz konusu zenginliklerini ve hayranlık uyandıran doğal güzelliklerini Türkiye ve dünya çapında tanıtmak, korumak ve geliştirmek, turizm açısından önemini vurgulamak ve teşvik etmektir.

Eski çağlarda körfez (Latmos Korfezi) olan Bafa, ilerleyen zamanlarda Büyük Menderes Nehri’nin getirdiği alüvyonlarla denizden ayrılıp göle dönüşmüştür.

Bafa Gölü’nün yüzey alanı, 60 – 70 km2 olup; denizden yuksekliği iki metredir. Üç tarafı dağlarla çevrili olan gölün en derin yeri 25 metredir. Gölün ana su kaynaklarını Büyük Menderes nehri ve çevredeki dağlardan gelen yeraltı ve yerüstü suları oluşturmaktadır. Gölün suyu hafif tuzludur. Tipik Akdeniz bitki örtüsü gözlenen göl çevresi, zeytinlikler, orman ve makiliklerle kaplıdır.

Bafa Gölü, Büyük Menderes Deltası ekosisteminin karakteristik özelliklerini bünyesinde barındırır.

Bafa Gölü Tabiat Parkı sığ bir göl olması ve zengin bitki örtüsüne sahip olması nedeniyle nesli tükenmekte olan pek çok kuş türü için önemli bir barınma, beslenme ve üreme alanıdır. Kışlayan su kuşları açısından büyük önem taşır.

Bafa Gölü Tabiat Parkı flamingo(Phonicopterusruber), tepeli pelikan (Pelecanus crispus), cüce karabatak(Phalacrocorax pygmeus),akgöz (Aythya nyroca),akkuyruklu kartal (Haliaeetus albicilla), bozkır delicesi (Circus macrourus), pembe gagalı martı (Larus audoinii), gri kirazkuşu (Emberiza cineracae),küçük sakarca kazı (Anser erythropus), yaz ördeği (Marmaronetta angustirostris), büyük orman kartalı (Aquila clanga), şah kartal(Aquila heliaca), kızıl kerkenez (Falco naumanni), sürmeli kızkuşu (Vanellus gregarius) dahil yaklaşık 260 farkli kuş türüne ev sahipliği yapmaktadır.

Bafa Gölü, çan çiçeği (Campanula hagielia), bahar yıldızı (Gysophila confertifolia), uyuz otu (Alyssum hirsutum), sütleğen (Euphorbia falcata), yoğurt otu (Galium brevifolium) ,sığır kuyruğu gibi toplamda 325 bitki türünü barındırır.

Öte yandan, gölün sucul bitkiler açısından çok zengin olması birçok balık türünün gölde yaşamasına imkan sağlamaktadır. Balıkçılık açısından önemli olan gölde; yılan balığı (Anguilla anguilla), gümüş balığı (Atherina boyeri), levrek (Dicentrarchus labrax), has kefal (Mugil cephalus), çipura gibi ticari değeri olan türler bulunur.

Bafa Gölü, barındırdığı biyolojik çeşitlilik ve arkeolojik değerleri nedeniyle Tabiat Parkı ve Sit Alanı’dır. Sahip olduğu koruma statülerinin yanı sıra özellikle kış mevsiminde çok sayıda türden yüzbinlere su kuşa ev sahipliği yapması nedeniyle potansiyel Ramsar Alanı (Uluslararası Öneme sahip Sulak Alan)’dır.

Göl çevresinde 10.000 yıl öncesine kadar giden arkeolojik alanlar yer almaktadır. Heraklia Antik kenti Bafa Gölu sınırları icerisindedir. Beşparmak Dağları’nın güneybatı eteklerinde Athena Tapınağı, Agora, Konsey Binası, Hamam, Tiyatro, Nymphaion (çeşme binası), Endymion Tapınağı gibi birçok tarihi bina bulunmaktadir.